Dynamic Air League

Co to właściwie jest ?

Dynamic Air League –  to zawody sportowe oraz liga skierowana dla wszystkich pasjonatów strzelectwa ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie replik ASG. Mówiąc o strzelaniu nie możemy pojmować go jako coś statycznego – bez dynamiki stracimy przewagę oraz skuteczność w działaniu. W związku z tym obowiązujące zasady w DAL są nastawione na trening i praktyczne sprawdzenie umiejętności w symulowanych sytuacjach bojowych wymagających sprawności, precyzyjnego strzelania z wymuszonych pozycji. Użycie replik daje możliwość nauki odpowiednich nawyków w bezpieczny sposób oraz gwarantuje świetną i bezpieczną zabawę.

Fundament – presja czasu na wynik.

Konkurencje są rozgrywane na hali, która daje zawodnikom równe i stabilne warunki w przebiegu toru. Zadaniem zawodnika jest pokonanie złożonego stage’a (toru) w jak najkrótszym czasie, w którym musi ostrzelać wszystkie cele, aby zatrzymać stoper. Do mierzenia czasu jest wykorzystywany niezależny system dający gwarancję rzetelności pomiaru. Wygrywa ten zawodnik, który uzyska najniższą sumę czasów ze wszystkich torów. Mnogość przeszkód oraz wyzwań stawianych przed startującymi daje przejrzyste możliwości weryfikacji ich wszechstronności oraz pomysłowości na pokonywanie torów. Adrenalina i emocje są gwarantowane !

 

 

W dniu 25 Luty 2018r odbyła się pierwsza runda zawodów Dynamic Air League!

Zawody były transmitowane w trybie Live Stream, poniżej zamieszczamy zapis transmisji.

 

Fotorelacja z wydarzenia znajduje się na naszym facebooku Tutaj

Kilka ciekawych zdjęć

AIRSOFTMARKET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa 04-766, Trakt Lubelski 190, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000640895, nr REGON 365593253, nr NIP 952-215-20-09, kapitał zakładowy 50.000,00 zł opłacony w całości.